RenCraft

Energia

Nie inwestujesz własnych środków. Płacisz jedynie rachunki, ale mniej niż dotychczas. Bo dostarczamy Ci lepszą energię.

Oferta RenCraft w zakresie sprzedaży energii skierowana jest do odbiorców, którym zależy na pewnym, korzystnym ekonomicznie i ekologicznie zaopatrzeniu swoich obiektów w media energetyczne – ciepło, prąd i chłód:

  • Wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
  • Jednostek opieki zdrowotnej
  • Jednostek samorządu terytorialnego
  • Deweloperów
  • Przedsiębiorców

Do odbiorców dostarczamy następujące media energetyczne:

  • woda gorąca do centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji czy procesów technologicznych
  • woda lodowa dla potrzeb klimatyzacji lub technologii
  • energia elektryczna

Jak wygląda współpraca?

1. Planowanie

Na podstawie analizy obecnych wydatków, długoterminowych planów i naszego doświadczenia, dobieramy odpowiednie technologie. Przygotowujemy plany i dokumentację, mając na uwadze najlepszą jakość technologii dostarczającej energię przez następne lata.

2. Finansowanie

Aby faktycznie obniżyć koszty związane z poborem energii, kalkulujemy taryfę specjalnie tak, aby możliwe były opłaty o 5-20% mniejsze od dotychczasowych w skali roku.

Budowę finansujemy całkowicie z środków organizowanych przez RenCraft, dzięki współpracy z kompetentnymi instytucjami finansowymi. Umowa zobowiązuje do odbioru energii przez określony czas (np. 15 lat) – można z niej zrezygnować na uzgodnionych warunkach. Inżynieria finansowa projektu to nasze zadanie.

3. Realizacja

Prowadzimy pełny proces inwestycyjny – od uzyskania pozwolenia na budowę po pozwolenie na użytkowanie.

Korzystamy przy tym z własnych zasobów lub podwykonawców z lokalnych firm, które mogą zapewnić wykonanie najwyższej jakości robót.

Tylko najlepsze technologie zapewniające bezpieczeństwo, efektywność i ochronę środowiska w perspektywie 15 lat (i więcej!) mogą być przedmiotem długoterminowego finansowania.

4. Eksploatacja

Obsługujemy wszystkie czynności związane z eksploatacją źródła energii – dostawy paliw, naprawy, konserwacje, etc.

Rozliczamy się na podstawie faktur miesięcznych zawierających część stałą oraz zmienną. Część stała pokrywa koszty finansowania i administracji rozwiązań a zmienna obliczana jest na podstawie liczników zużycia energii. Im mniej energii będzie zużyte, tym mniejszy będzie rachunek.

Zobacz przykładową, kompleksową modernizację systemu grzewczego

Jakie osiągniesz korzyści ?

  • niższe koszty zaopatrzenia w media od początku kontraktu
  • brak konieczności inwestowania własnych środków
  • ograniczenie zużycia paliw kopalnych
  • możliwość zmian w organizacji odbiorcy i koncentracji na podstawowej działalności
  • prestiż związany z użytkowaniem czystych technologii
  • długoterminowa przewidywalność cen dostarczanych mediów